Om Sparvboet

Sparvboet fungerar idag som ett boende för personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder även korttidsvård. Fram till mitten av 1980-talet fungerade Sparvboet som barnhem, men verksamheten övergick gradvis till att omfatta omsorgen av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten vid Sparvboet inleddes 1 februari 1919 då Anna Nordqvist inledde barnhemsverksamheten i sitt hem. Sparvboet finns fortfarande på Bangatan 2, mitt i Nykarleby, där gamla barnhemmet fanns. Ett nytt barnhem uppfördes 1963 som vi verkar i idag. Barnhemsföreningen Sparvboet r.f. grundades 16 december 1958 och föreningen driver fortsättningsvis verksamheten i Sparvboet.

Vi har även en handikappanpassad villa vid Andra sjön.

Sparvboet erbjuder handikappboende för personer med utvecklingsstörning. Sparvboet ligger i Nykarleby. Läs mer och kontakt oss!

Personalen består av ett 20-tal personer: Verksamhetsledare, vårdansvarig sjukskötare, vårdare, köksa och fastighetsskötare. Därutöver arbetar ett antal timanställda som inhoppare och vikarier.

Kontakta oss!

Välkommen att ta kontakt om du är intresserad av att jobba med oss!

sara.dahl@sparvboet.fi eller 06 781 0110

 

Suosittele meitä / Rekommendera oss!

Facebook Twitter 2Share