Om Sparvboet

Sparvboet fungerar idag som ett boende för personer med utvecklingsstörning. Vi erbjuder även korttidsvård. Fram till mitten av 1980-talet fungerade Sparvboet som barnhem, men verksamheten övergick gradvis till att omfatta omsorgen av utvecklingsstörda. Verksamheten vid Sparvboet inleddes 1 februari 1919 då Anna Nordqvist inledde barnhemsverksamheten i sitt hem. Sparvboet finns fortfarande på Bangatan 2, mitt i Nykarleby, där gamla barnhemmet fanns. Ett nytt barnhem uppfördes 1963 som vi verkar i idag. Barnhemsföreningen Sparvboet r.f. grundades 16 december 1958 och föreningen driver fortsättningsvis verksamheten i Sparvboet.

Vi har även en handikappanpassad villa vid Andra sjön.

Sparvboet erbjuder handikappboende för personer med utvecklingsstörning. Sparvboet ligger i Nykarleby. Läs mer och kontakt oss!

Personalen består av ett 20-tal personer: Verksamhetsledare, ansvarig vårdare, vårdare, köksa och fastighetsskötare. Därutöver arbetar ett antal timanställda som inhoppare och vikarier.

Kontakta oss!

Suosittele meitä / Rekommendera oss!